sprzedaz_wynajem


 

ZADZWOŃ - OTRZYMASZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

512 486 904Działki położone przy ul. Warszawskiej i ul. Wincentego Witosa w Radomiu.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(do pobrania)


Dane tereny będzie można przeznaczyć na: obiekty wielobranżowych usług, drobnej wytwórczości, rzemiosła, obiekty produkcyjne,obiekty usług technicznych, parkingi strategiczne, obiekty handlu o pow. sprzedaży poniżej 400,0 m², motele, zajazdy, niezbędne elementy infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej dojazdowej, zieleń towarzysząca urządzona.

Jako uzupełnienie: terenowe, liniowe, kubaturowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej, obiekty socjalne i administracji związane z obsługą strefy, budowle związane z funkcją strefy, obiekty małej architektury, parkingi.


ZESTAWIENIE DZIAŁEK


 

Nr DZIAŁKI

 

PRZEZNACZENIE

 

POWIERZCHNIA

 

STATUS

 

2/9

Usługi / przemysł

1 ha 9526

zobacz rzut

2/13

Usługi / przemysł

1 ha 0422

zobacz rzut

2/14

Usługi / przemysł

1 ha 0963

zobacz rzut

2/16

Usługi / przemysł

2 ha 3082

zobacz rzut

2/17

Usługi / przemysł

7683

zobacz rzut

2/18

Usługi / przemysł

1 ha 3393

zobacz rzut

2/19

Usługi / przemysł

9336m²

zobacz rzut

2/21

Usługi / przemysł

9006

zobacz rzut

2/22

Usługi / przemysł

2 ha 0192

zobacz rzut

2/25

Usługi / przemysł

7831

zobacz rzut

2/26

Usługi / przemysł

1 ha 5903

zobacz rzut

2/27

Usługi / przemysł

1 ha 0202

zobacz rzut

2/28

Usługi / przemysł

7835

zobacz rzut

2/29

Usługi / przemysł

8697

zobacz rzut

2/30

Usługi / przemysł

1 ha 3192

zobacz rzut

2/7

Usługi / przemysł

7802

zobacz rzut


OFERTA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ:
WAŁOWA 8 i 8A
Poddasze: Lokal mieszkalny numer 11, powierzchnia 29,72m2
 


2 Piętro: Lokal mieszkalny numer 4, powierzchnia 72,02m2
 


 2 Piętro: Lokal mieszkalny numer 6, powierzchnia 55,11m2

 

 


2 Piętro: Lokal mieszkalny numer 5, powierzchnia 55,90m2
 


2 Piętro: Lokal mieszkalny numer 10, powierzchnia 55,54m2


 

 

 
1 Piętro: Lokal mieszkalny numer 1, powierzchnia 77,74m21 Piętro: Lokal mieszkalny numer 3, powierzchnia 55,36m2


1 Piętro: Lokal mieszkalny numer 2, powierzchnia 56,37m21 Piętro: Lokal mieszkalny numer 8, powierzchnia 56,53m21 Piętro: Lokal mieszkalny numer 7, powierzchnia 57,05m2


 
OFERTA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ, LOKALI, GRUNTÓW - REWITALIZACJA SP. z o. o. w Radomiu, ul. Mała 3


SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

 

SPRZEDAŻ LOKALI


SPRZEDAŻ GRUNTÓW
 

 

NA SPRZEDAŻ LOKALE MIESZKALNE

 PRZY UL. RWAŃSKIEJ 17 I UL. SZEWSKIEJ 20

W RADOMIU

NOWA INWESTYCJA!!!

 
ZADZWOŃ - OTRZYMASZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

601 611 650 lub 512 486 904 lub 48/383 08 55

 

ADRES I NR LOKALU MIESZKALNEGO

KONDYGNACJA

POWIERZCHNIA LOKALU W M²

POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ W M²

ILOŚĆ POKOI

KARTA LOKALU

Rwańska 17 m 1
SPRZEDANE !!!

2 (I piętro)

97,76

10,03

3


SPRZEDANE !!!

Rwańska 17 m 2

2 (I piętro)

91,50

10,82

3

R-M2

R-KL2

Rwańska 17 m 3
SPRZEDANE !!!

3 (II piętro)

102,74

11,16

3


SPRZEDANE !!!

Rwańska 17 m 4

3 (II piętro)

94,87

8,60

3

R-M4

R-KL4

Rwańska 17 m 5

4 (poddasze)

91,95

8,09

3

R-M5

R-KL5

Rwańska 17 m 6

4 (poddasze)

82,32

11,18

3

R-M6

R-KL6

Szewska 20 m 1

2 (I piętro)

78,08

4,19

2

SZ-M1

SZ-KL1

Szewska 20 m 2

2 (I piętro)

90,89

4,10

3

SZ-M2

SZ-KL2

Szewska 20 m 3

3 (poddasze)

67,35

3,37

2

SZ-M3

SZ-KL3

Szewska 20 m 4

3 (poddasze)

87,99

4,67

3

SZ-M4

SZ-KL4

 
 
STANOWISKA POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM
 

NR STANOWISKA

POWIERZCHNIA 

W M²

KARTA LOKALU

1

13,98

SZ-MP1

2

13,77

SZ-MP2

3

15,08

SZ-MP3

4

14,19

SZ-MP4

5

12,09

SPRZEDANE !!!

6

11,87

SZ-MP6

7

13,07

SZ-MP7

8

11,33

SZ-MP8

9

13,57

SPRZEDANE !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Stan na okres od 1 października 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku

 

 
 

OGÓLNE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU „REWITALIZACJA” Sp. z o. o.

 

 
Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność „Rewitalizacja” Sp. z o. o. powinna spełnić następujące warunki:

 

1. Brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego – wyjątkiem są osoby, które ubiegają się o najem na zasadzie zamiany.

 

2. Minimalny dochód – w gospodarstwie jednorodzinnym 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie mazowieckim 2684,40 zł brutto, natomiast w gospodarstwie wielorodzinnym 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie mazowieckim 1 789,60 zł brutto na osobę. (Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego).

 

3. Pierwszeństwo przy zawieraniu umów mają osoby, o których mowa w §5 i §6 uchwały nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Radomia oraz osoby o których mowa w pkt 5 Regulaminu konkursu ofert na najem lokali mieszkalnych  w nowo budowanych lub zmodernizowanych budynkach będących własnością „Rewitalizacja” Sp. z o. o. w Radomiu.

 

 

Kaucja – Przed zawarciem umowy najmu przyszły najemca obowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości 12- krotności miesięcznego czynszu za lokal, który będzie przedmiotem najmu.

Wysokość czynszu – w lokalach mieszkalnych obowiązuje czynsz najmu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Wartość odtworzeniowa ustalana jest na podstawie obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego. Obwieszczenie to wydawane jest, co 6 miesięcy. Od dnia 1 października 2017 roku obowiązuje czynsz w wysokości  8,36 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu. Wysokość czynszu nie może być zmieniana częściej, niż co 6 miesięcy.

 

 

 

Aby ubiegać się o wynajem lokalu w budynkach stanowiących własność „Rewitalizacja” Sp. z o. o. należy złożyć wypełniony wniosek który wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie spółki w dni robocze w godz. od 8 do 15. Szczegółowe informacje pod nr tel.048 383-08-56.

 

Szczegółowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność „Rewitalizacja” Sp. z o. o. zawarte są w następujących normach prawnych:

 

1.Ustawa z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie   gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2.Uchwała nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia.

3. Uchwała nr 213/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 .10.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 279/2003 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu  Gminy Miasta Radomia.
4.Uchwała nr 261/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2003 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.
5.Uchwała nr 636/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.05.2005 roku zmieniająca uchwałę nr 261/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2003 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.
6.Uchwała nr 637/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.05.2005 roku zmieniająca uchwałę nr 279/2003 z dnia 24.11.2003 r. w Radomiu z dnia 24.11.2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia.
7.Zarządzenie Prezesa Zarządu „Rewitalizacja” Sp. z o. o. w sprawie regulaminu konkursu ofert na najem lokali mieszkalnych w nowo budowanych lub zmodernizowanych budynkach będących własnością „Rewitalizacja” Sp. z  o. o.

 

8. Zarządzenie Prezesa Zarządu „Rewitalizacja” Sp. z o. o. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

 

 

 

 
 

Wniosek i załączniki do pobrania:

Ogólne zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu "Rewitalizacja" sp. z o.o.

Wniosek osoby ubiegającej si o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu spółki "Rewitalizacja"  sp. z o.o. w Radomiu

Zaświadczenie o zarobkach (załącznik numer 1)

Oświadczenie o braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (załącznik numer 2)

Oświadczenie o gotowości wpłacenia kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu za lokal, który będzie przedmiotem najmu (załącznik numer 3)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 4)